Missie en visie

Missie

VSE is dé partner die, met grondige kennis van voertuigdynamica, slimme en flexibele stuur- en veersystemen ontwikkelt en levert. Wij laten bedrijfsvoertuigen beter presteren en renderen op het gebied van comfort, duurzaamheid en veiligheid.

Visie

Om de missie te realiseren wil VSE als toeleverancier van  stuur- en veersystemen de zakelijke relatie met truck- en trailerfabrikanten versterken. Wij doen dit door innovatieve systemen en operationele flexibiliteit te bieden. Dit alles in het licht van een 24/7-maatschappij waarbij service een randvoorwaarde is en waar wet- en regelgeving continu aangescherpt worden.

VSE schroomt daarbij niet om voor de handliggende oplossingen achter zich te laten en op zoek te gaan naar vernieuwende technologieën. Werken met VSE is samen een reis ondernemen waarin alle partijen nieuwe kennis en ervaringen opdoen waar je rijker en wijzer van wordt. VSE is een toegankelijk, open en luisterend bedrijf dat de wensen van hun klanten en medewerkers behandelt met begrip.