Onze aanpak

Onze aanpak

VSE is een hoogwaardig, gespecialiseerd bedrijf, dat zich bij de ontwikkeling van haar producten concentreert op de dagelijkse praktijk. Dat was al in het prille begin het geval, toen het huidige VSE nog niet zelfstandig was (Zie: Geschiedenis van VSE). VSE werkt voor de ontwikkeling van nieuwe systemen en voor de eventuele updating van bestaande systemen, met ingenieurs en monteurs die zijn gespecialiseerd in hydrauliek en elektronica.

Vanzelfsprekend ontbreken hierbij niet de inzichten in voertuigdynamica. VSE voert complete engineeringsprocessen uit en kan ze desgewenst begeleiden. Alle denkbare tussenstappen zijn bekend terrein voor ons. Onze producten hebben we zelf, in nauwe samenspraak met de praktijk, ontwikkeld en waar nodig, continu verbeterd. VSE beheerst hierin de complete keten vanaf het eerste ontwerp, het productieklaar maken tot en met de nazorg bij de klant die werkt met onze producten.